Ham Radio Antenna

Yagi (1/3)

 • Jetstream Jtbm270 3-element 2m 5-elem 70cm Dual Band Vhf Uhf Yagi Beam Antenna
 • Hy-Gain VB-28FM 144-148 MHZ 2 Meter Ham Beam Yagi Antenna High Gain Low Cost
 • YAGI Antenna 70cm 12 Element ZL Special
 • 24 el CROSS YAGI 2m and 70cm (144-146 and 430-440 MHz) Socket -2x N
 • SPECIAL YAGI 2 Metre 5 Element Antenna
 • Cushcraft A148-10S 2 Meter Yagi Beam Antenna. Free S/H
 • Cushcraft A50-3S 3 Element 6 meter Yagi Antenna, 50 54 MHz
 • 7 Element ZL7 Special 2m Yagi Base Antenna 144-146MHz
 • RW220-8 8 Element 1.25 Meter 220 MHz Amateur/Ham Yagi Base Antenna Hi Quality
 • 70 Cm 444Mhz 12 Element Beam Yagi Ham Radio Antenna. HD Design High Gain F/S
 • 70 Cm 444Mhz 12 Element Beam Yagi Ham Radio Antenna. HD Design High Gain F/S
 • Cushcraft A148-10S 10 Element 2 meter Yagi Antenna, 144 148MHz
 • 7 Element ZL7 Special 2m Yagi Base Antenna 144-146MHz
 • Comet CA-52HB4 6 Meter (50-54 MHz) Yagi Beam Antenna
 • Cushcraft A270-6S 2m/440m Dual Band Yagi Base Antenna. Free S/H
 • 29 el dual band YAGI for 2m and 70cm (144-146 and 430-440 MHz) Socket UC1
 • Diamond A144S10R 2 Metre 10 Element Yagi
 • 17 el dual band YAGI for 2m and 70cm (144-146 and 430-440 MHz) Socket-PL239/UC1
 • YG27 35 Dual Band HI Spec 2/70cm Yagi Antenna VHF UHF Ham Radio Beam
 • Cushcraft A6270-13S 2M/6M/70cm Multi-Band Directional Yagi Antenna
 • YAGI 6 Metre 5 Element Antenna
 • SPECIAL YAGI 2 Metre 7 Element Antenna
 • HF Multiband Yagi InnovAntennas XR5 20m/17m/15m/12m/10m 5 Band HF Yagi
 • 11m 27MHz Yagi & 28MHz Yagi in one! 27MHz to 29MHz no gaps
 • Sirio SY 27-3 3 elements Yagi Beam CB/10Meter Antenna (new upgraded version)
 • Sirio SY 27-3 3 elements Yagi Beam CB/10Meter Antenna (new upgraded version)
 • ShengDa VHF / UHF Yagi Antenna 144 / 440 Amateur Ham Radio Base Station Antenna
 • Sirio SY 27-3 3 elements Yagi Beam CB/10Meter Antenna (new upgraded version)
 • Cushcraft A-4S Four Element HF Yagi Antenna 10/15/20 Meters
 • Ham Radio 10 Element Yagi Antenna Review
 • ZL7-2 2 Meter 7 Element Special Yagi Antenna VHF 144 146 2m